Uputstva za pacijente

Informacije prije prvog tretmana


Pacijent koji je indikovan za HBO terapiju, dobija od ljekara Poliklinike obrazloženje pozitivnog nalaza konsultativnog pregleda, pisano Uputstvo za pacijente - radi prethodnog upoznavanja pacijenta sa procesom HBO terapije, Informirani pristanak za primjenu HBOT, te mu se zakazuje prvi termin HBO terapije.

Na dan prvog HBO tretmana, obavljaju se slijedeći postupci:

 • na prijemnom pultu, obavlja se otvaranje Istorije bolesti pacijenta,
 • pacijentu se dodjeljuje maska (odgovarajuće veličine), koju će koristiti tokom HBO terapije i
 • pacijentu se određuje pozicija u komori.

Prije samog prvog ulaska u komoru, ako ljekar to naloži, medicinska sestra mjeri pritisak pacijentu i radi nalaz glikemije. Po završetku prvog HBO tretmana, pacijent se ispita o stanju nakon terapije i zakaže mu se slijedeći dolazak.

Pregled i procjena pacijenta

Pacijent ima obavezu da dođe u Polikliniku oko 30 minuta prije početka HBO tretmana, da bi se adaptirao i pripremio za HBO tretman.

Prije svakog HBO tretmana:

 • medicinska sestra obavlja prozivanje pacijenta planiranog za predviđeni terapijski termin, zatim na dokumentaciji evidentira: njegov dolazak i vrijeme HBO tretmana, na zahtjev ljekara obavlja mjerenja određenih parametara (krvni pritisak, glukoza i dr.) prije početka HBO tretmana.
 • ljekar bilježi napomene pacijenta o eventualnim tegobama između tretmana: bol u sinusima, ušima, mučnina, povraćanje, dijareja, groznica i procjenjuje da li će pacijentu zbog tegoba otkazati HBO tretman tog dana ili prekinuti HBO terapiju.
 • kod pacijenta kod kojih postoji potreba, u previjalištu se obavlja pregled i previjanje koje se obavlja uz prisustvo ljekara i medicinske sestre.

Period prije i poslije HBO terapije:

 • obrok prije terapije treba se uzeti najkasnije 1,5 sati prije HBOT i mora biti lagan, bez namirnica koje nadimaju i bez gaziranih pića
 • pacijent treba da uzme sve propisane lijekove
 • pacijent ne treba pušiti 2 sata prije i 2 sata poslije HBOT
 • prije ulaska u hiperbaričnu komoru treba obaviti sve fiziološke potrebe
 • po obavljenoj HBOT pacijent ostaje u prostorijama ordinacije najmanje 15 minuta pod nadzorom ljekara.

Pacijenti na dijalizi

Pacijenti na HBO terapiji, kojima je potrebna dijaliza, treba da prime dijalizu nakon HBO tretmana. Ukoliko se ne može organizovati ovakav redosljed, pacijent ne treba da bude na HBO tretmanu onog dana kada obavlja proces dijalize, o čemu se dogovara sa ljekarom Poliklinike. Za pacijente koji su na peritonealnoj dijalizi ova ograničenja ne važe i mogu biti tretirani svakodnevno.

 


Uputstvo za pacijente


Pacijent treba da bude informisan o procesu HBO terapije u hiperbaričnoj komori. Da bi se otklonio eventualni strah i odgovorilo na sva pitanja koja se tiču procesa HBO tretmana, pacijentu se prije prvog HBO tretmana daju UPUTSTVA ZA PACIJENTE. Ovaj informator omogućava pacijentu i njegovoj porodici da saznaju sve neophodne informacije o HBO terapiji.

Da biste se što bolje pripremili za HBO terapiju koju ćete primiti u našoj Poliklinici, ljubazno Vas molimo da pažljivo pročitate slijedeća uputstva:

 1. Višemjesna hiperbarična komora omogućava da nekoliko pacijenata bude tretirano istovremeno. Predkomora omogućava da se bude u kontaktu sa spoljašnjim prostorom u svakom trenutku i omogućava ulazak i izlazak ljudi i unošenje i iznošenje predmeta. Interfon i TV kamera su konstantno uključeni tako da osoblje Poliklinike (ljekari, medicinske sestre i tehničko osoblje), znaju u svakom trenutku šta se dešava u unutrašnjosti komore. Sa pacijentima je tokom svakog HBO tretmana u komori prisutan pratilac.

 2. Nemojte ni u kom slučaju unositi slijedeće predmete u komoru: satove (osim ronilačkih); bilo koji predmet koji radi na baterije: mobilne telefone, pejdžere, slušne aparate, mini plejere, tranzistore, igračke, ručne lampe; bilo koji pribor za pušenje: upaljače, šibice, cigarete, cigare; bilo kakav papir: novine, knjige, listove, papirne maramice, lična dokumenta, papirni novac; olovke: naliv-pera, hemijske olovke; bilo kakve drvene predmete; bilo kakve plastične predmete; bilo kakve zatvorene bočice; dodatne garderobne predmete od sintetičkih ili vunenih materijala. Kao dodatnu sigurnosnu proceduru, savjetujemo Vam da sve lične stvari nepotrebne za vrijeme boravka u komori ostavite van komore.

 3. Savjetujemo Vam da nosite pamučnu odjeću, neophodno je da izbjegnete sintetičke materijale. Odjeća treba da bude čista i obavezno bez masnih mrlja i ostataka parfema. Prije HBO tretmana nemojte koristiti slijedeće: bilo koju vrstu šminke, losione, sprejeve za kožu ili kosu, parfeme ili dezodoranse na bazi alkohola i isparljivih etarskih ulja; materijale na bazi ulja: glicerin, vazelin, kozmetičke kreme, na bilo kojem dijelu tijela, a pogotovu na rukama, licu, glavi i vratu. Koža, kosa, usna duplja i nokti treba da Vam budu čisti.

 4. Kako pritisak unutar komore bude rastao, primjetićete da imate osećaj da su Vam uši začepljene tj. zapušene. Da biste se oslobodili ovog osjećaja, stisnite nos čvrsto, zatvorite usta i puhnite snažno u nos, dok Vam se uši ne adaptiraju, a pritisak u ušima ne izjednači. Pritisak u ušima se može izjednačiti i gutanjem vode ili pljuvačke.  Ako Vam to ne uspije, recite to prisutnom pratiocu i kompresija će biti zaustavljena. Puhnite snažno u nos. Pokušavajte sve dok ne uspijete da izjednačite pritisak. Pažljivo slušajte i slijedite uputstva pratioca.

 5. Tokom procesa kompresije, temperatura unutar komore će porasti za nekoliko stepeni. Stabilizovaće se kada se dostigne željeni nivo pritiska.

 6. Masku za kiseonik će Vam postaviti pratilac.

 7. Efikasnost HBO tretmana zavisi i od Vašeg ritma disanja. Skoncentrišite se na to i trudite se da dišete normalno, spontano i bez forsiranja. Nemojte razgovarati sa ostalim pacijentima.

 8. Kada Vas operater komore obavijesti da je Vaš HBO tretman završen, pratilac će Vam skinuti masku. Kako pritisak bude opadao, temperatura u komori će padati i može se dogoditi da se pojavi magla. To je kondenzat koji se javlja kada je u komori povećana vlažnost i potpuno je očekivana pojava.